ads

masukkan email anda

Tuesday, June 14, 2011

Kerja-Kerja Seorang Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 | Deskripsi Tugas

Kumpulan: Sokongan

Kem/Jab: Kementerian Kesihatan Malaysia

Jadual Gaji:

P1T1 RM862.73 - P1T24 RM1711.21
P2T1 RM914.16 - P2T24 RM1809.64
P3T1 RM967.10 - P3T24 RM1912.44

Syarat Lantikan:

i) warganegara Malaysia;
ii) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
iii) a) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
b) tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan; dan
iv) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am Rendah/Pembantu Am Pejabat, Atendan Kesihatan/Pembantu Perawatan Kesihatan dan Atendan Haiwan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabilan telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

mempunyai kelayakan para (iii) di atas; dan
berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Deskripsi Tugas:
Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)
Penyeliaan ke atas pembinaan sistem pelupusan air limbah;
Penyeliaan ke atas pembinaan sistem pelupusan sisa pepejal;
Pengawalan mutu air minum luar bandar termasuk membantu dalam penguatkuasaan Akta Air Minum;
Terlibat dalam pengawalan kesihatan alam sekitar dan program perlindungan alam sekitar.
sumber:http://www.spa.gov.my/Portal/Deskripsi_Tugas/SPMSijil/3009

Newer Post Older Post Home
kongsikan dan hebahkan di facebook anda supaya rakan-rakan serta saudara-mara dapat mengetahui info tersebut :)
Disclaimer:
All job ads and career information published in the Jawatankerajaan.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives Jawatankerajaan.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

Jawatankerajaan.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. We also not be liable for any losses when using the information in this blog.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More